NA ZBÓJNICKICH ŚCIEŻKACH (produkt edukacyjnej turystyki przygodowej)

DIAGNOZA SYTUACJI
viac

 

 

 

Jedną z coraz bardziej popularnych form współczesnej turystyki jest turystyka przygodowa (ang. adventure tourism). Jak podaje Canadian Tourism Commision (Fennell 2000), jest ona związana z większym lub mniejszym poziomem aktywności. Stanowi więc „wypoczynek czynny na wolnym powietrzu, który odbywa się w niezwykłym, egzotycznym, odległym bądź dzikim terenie” (Fennell 2000, 51). Podobnie traktują turystykę przygodową S.J. Page i R.K. Dowling (2002), definiując ją jako turystykę nastawioną na aktywność w środowisku przyrodniczym. Autorzy podkreślają, iż opiera się ona na kontakcie z przyrodą, wiąże się z wyzwaniami fizycznymi, ale zawiera w sobie też elementy edukacyjne.

 

 

 

Aby wypromować produkt turystyki przygodowej, najlepiej więc użyć kojarzącego się z emocją pretekstu do zaproszenia turysty w ciekawy krajobrazowo i przyrodniczo teren, w którym można uprawiać różne formy fizycznej aktywności. Wszystkie te cechy będzie mieć produkt powiązany z niezwykle intrygującym hasłem zbójnictwa w Karpatach. Zyskujemy tu ponadto walory edukacyjne, gdyż poznając historyczne fakty o życiu i działalności zbójników turysta zapoznaje się zarazem z warunkami życia ludzi na tych te terenach, które doprowadziły do rozwoju zbójnictwa. Natomiast poznając ikonografię, pieśni, tańce i legendy o zbójnikach, turysta zapoznaje się z kulturą lokalną.

 

 

 

REKOMENDACJA

 

 

 

Na podstawie szlaku „Na zbójnickich ścieżkach” opracowanego przez wybitnego etnografa, można zbudować kompleksowy produkt turystyczny z dużym potencjałem. Produkt należy przedstawiać i promować w kontekście innych produktów powiązanych z kulturą tradycyjną (np. Karpacki Etnokalejdoskop), historią (np. Karpaty feudalne), a także z turystyką aktywną (Karpaty ekstremalne, Sporty z adrenaliną itp.).

 

 

 

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!