zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Priehrada a jazero vo Vyšných Sromovciach (Sromowce Wyżne)

Hrádza a vodná nádrž v Sromovciach (Sromowce Wyżne) je mladšou sestrou priehrady v Čorštyne (Czorsztyn), ktorá sa nachádza o kúsok nižšie. Na jej výstavbu bol použitý miestny štrk a okrúhliaky, spevnená je železobetónom a opiera sa o spišské a pieninské úbočia doliny Dunajca. Na spišskej strane úbočia prechádzajú do vrchu Sosny (632 m. n. m.) a na pieninskej strane do vrchu Pulštyn (Pulsztyn) (613 m. n. m.). Hrádza je dlhá 460 metrov a vysoká 11 metrov. Korunou hrádze prebieha cesta V. triedy Nedžica- Sromovce (Niedzica – Sromowce). viac

Priehradu a hrádzu odovzdali do užívania v roku 1994. Tvoria neveľkú vodnú nádrž- Sromovské jazero jezioro Sromowskie), ktoré plní funkciu vyrovnávacej nádrže. Jeho základnou funkciou je umožnenie práce elektrárne v Nedžici (Niedzica) a výroby energie pri súčasnom zaistení prítoku vody do Pieninského prielomu (Przełom Pieniński). Voda može byť z neho v noci prečerpaná do hlavnej nádrže. Potenciál vody bude nanovo využitý v čase enrgetickej špičky, kedy začne vyrábať elektrinu a tým umožní jej predaj. Parametre nádrže a technické riešenie jej výstavby boli prispôsobené funkcii vyrovnávacej nádrže. Počas práce elektrárne dochádza k veľkým rozdielom výšky vodnej hladiny, preto táto nádrź nie je vhodná na vodné športy. Rozdiely vo výške vodnej hladiny počas 24 hodín na vodnej elektrárni v Nedžici (Niedzica) dosahujú až 6,5 metra. I keď tento mechanizmus spĺňa všetky fyzikálne zákony, nie je to splnený sen o vynájdení perpetum mobile?

 

Sústava vodných nádrží Čorštyn (Czorsztyn), Nedžica (Niedzica) a Vyšné Sromovce  (Sromowce Wyżne) je jednou z dvoch hlavných súčastí hospodárenia so zásobami vody z povodia Dunajca. Zabezpečuje rovnomerný odtok za  hrádzou pre potreby obyvateľov aj na splav v Pieninskom prielome (Przełom Pieniński). Druhou podobnou sústavou vodných nádrží je Rožnov (Rożnów) a Čchov (Czchów) pod ústím Popradu. Oblasť pôsobenie nádrže v Čorštyne (Czorsztyn) zasahuje ďaleko za hranice povodia Dunajca, keďže spolu s rožnovskou nádržou tvoria jeden z kľúčových systémov hospodárenia so zásobami vody na hornej Visle (Wisła).

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie