zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Folklórne podujatia

V súčasnosti sú jedným z najpopulárnejších spôsobov prezentovania folklóru a ľudovej kultúry podujatia rôzneho druhu, ktorých scenáre vychádzajú z miestnych tradícií. Tieto farebné predstavenia sú spojením vystúpení regionálnych súborov, jarmokov s tradičnými ľudovými výrobkami, regionálnych workshopov – slovom – atraktívnou formou vzdelávania prostredníctvom zábavy. viac

Niektoré z folklórnych podujatí, ktoré sa uskutočňujú v Malopoľsku, pokrývajú celý jeho priestor, iné priestor obývaný poľskými Goralmi (napr. “Karpatský festival detských regionálnych súborov /poľ. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych/” v Rabke alebo “Goralský karneval /poľ. Karnawał Góralski/” v Bukowine Tatrzańskej), prípadne jednotlivé regióny (napr. “Lemkovská vatra” v Zdyni, “Bačovský sviatok” v Ludźmierzi, “Sviatok kvitnúcich jabloní” v Łącku), a dokonca obce (napr. “Sviatok hračiek” v Stryszave, “Babiogórska Jesień” v Zawoji). Existujú aj kultúrne podujatia medzinárodného rozsahu, také ako „Sviatok detí hôr” v Nowom Sączi alebo „Medzinárodný horský folklórny festival /poľ. Międzynarodowy Festywal Folkloru Ziem Górskich/” v Zakopanom.

Každé také podujatie je prezentovaním folklóru, často vo forme súťažných prehliadok, jarmoky, ktorým kraľujú remeselnícke výrobky a ľudové umenie, výstavy, dielne a konferencie.

Niektoré podujatia majú dlhú tradíciu, siahajúcu do medzivojnového obdobia, napr. „Medzinárodný horský folklórny festival” alebo „Sviatok detí hôr”, iné začali hneď po 2. sv. vojne („Sviatok kvitnúcich jabloní”), či v 70-tych rokoch 20. storočia („Goralský karneval”, „Spišské zvyky” v Nedeci (poľ. Niedzica). Najmladšie sa objavili po politických zmenách v Poľsku v 90-tych rokoch 20. storočia, napr. „Bačovský sviatok” , „Sviatok detí hôr”, „Sviatok ľudových hračiek”.

Väčšina z týchto podujatí vznikla z prvkov tradičnej kultúry charakteristickej pre daný región. “Babiogórska Jesień” je spojená s jesenným redikom, teda návratom oviec do dedín po sezónnej pastve na horských lúkach, “Sviatok hračiek” súvisí s miestnou výrobou drevených ľudových hračiek, “Sviatok kvitnúcich jabloní” s ovocinárskou tradíciou regiónu Nového Sączu.

Pri príležitosti slávností, najmä jubilejných, sa vydávjú rôzne brožúrky a prospekty. Na hostí čaká starostlivo pripravené zázemie a mnohé atrakcie, ako preteky, súťaže a pod., no a samozrejme rozmanité regionálne pochúťky.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!