zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

V obklopení mýtov a legiend

Poľské Karpaty sú miestom, ktoré sú dejom mnohých legiend a povestí. Charakteristické prvky fantastiky a mágie sa v nich prepletajú s každodenným zemským životom žijúcich tu ľudí. Oboznámenie sa s týmito legendami je pre nás príležitosťou zoznámenia sa s krásou tunajšej ľudovej kultúry a turistickými a krajinnými hodnotami regiónu. viac

Už mnoho stáročí boli Karpaty miesto, kde žili rôznorodé kultúry. Týmto spôsobom vznikla karpatská ľudová kultúra, ktorá bola počiatkom legiend a povestí s echom pozostávajúcim až do dnešného dňa. Mnoho karpatských legiend nadväzuje na zbojníkov. Títo hrdinovia sú veľmi často obdarení nadľudskou silou, obratnosťou alebo krásou. Sú schopní skákať cez korytá riek tak, že v skale zanechajú svoje stopy. Inokedy budujú kostol ako výraz vďaky za záchranu života srdcu blízkej milenky, ktorá sa nazývala frajerka. Najznámejším zbojníkom je Jánošík. V karpatských legendách je taktiež známa sv. Kinga, ktorá vo vysokých horách veľmi často hľadá úkryt pred Tatármi alebo brat Cyprián. Tento mních aj proti vôli Stvoriteľa túži vyletieť vysoko nad najvyššie štíty Pieninského pásma. V týchto legendách sa vyskytujú aj hrdinovia bez mena. Rytieri kráľovnej Hedvigy alebo Boleslava Chrobrého to sú ďalšie postavy karpatských povestí.

Ich spiace postavy nás vedú do ďalšej populárnej kategórie karpatských motívov predstavujúcich tunajšiu malebnú krajinu. Hory, štíty, divoké rieky Karpát alebo obranné hrady sú veľmi často pozadím a scenériou legendárnych príbehov. Spiaci rytieri čakajúci na signál spočívajú vo večnej letargii pri úpätí Giewontu alebo Babej Hory, aby boli pripravení na obranu národu. Inokedy však legendy siahajú do dávnych čias, aby vysvetlili počiatky stvorenia: Dunajca a Pieninského prielomu, kde hadí kráľ vyrezáva svojím telom koryto budúcej rieky vijúc sa zo strachu medzi horami a dolinami na úteku pred svojím legendárnym krotiteľom alebo Podhala, kde blahoslavená Kinga, utekajúca pred Tatármi, hádže za seba korunu meniacu sa na prekážky, ktoré spomaľujú jej prenasledovateľov.

Veľa karpatských legiend to sú motívy, ktoré sa v ľudovej kultúre zakorenili už v polovici XIX. storočia. Časť z nich však vznikla v neskorších rokoch. Ich spúšťacím motorom je od  dekád ľudová tvorba, ako aj rozvíjajúci sa cestovný ruch v rôznych regiónoch tunajších Karpát. Miestni sprievodcovia uspokojujú zvedavosť turistov, čím zachovávajú túto úžasnú odvekú ľudovú tradíciu a kultúru tohto územia.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie