zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Trasa etnických menšín – Karpatskí Rómovia

Hovoria si Roma, Amare Roma (róm. Naši Rómovia), zdôrazňujú tým tých, ktorí sú „vlastní” a zároveň ich odlišujú od „cudzích”. A „vlastných” je v Karpatoch mnoho. Vedci ich popisujú ako Karpatských Rómov. Rómovia z iných oblastí im hovoria BergitkaRoma (róm. Horskí Rómovia) alebo krátko Bergare (Horskí cigáni). Do Karpát doputovali pravdepodobne zároveň s valašskými pastiermi. Opustili kočovný spôsob života a najmenej od osemnásteho storočia sa usadili medzi miestnym obyvateľstvom. viac

Bergitka Roma patria do tej istej skupiny ako Rómovia z južnej strany Karpát a Ukrajiny. V Poľsku žijú na Podhalí, Spiši, Orave, v Sądeckých Beskydách (do druhej svetovej vojny bývali aj v lemovských osadách Niských Beskýd a Bieszczad). V polovici 20. storočia sa mnoho Rómov presťahovalo do miest. Tradične sa živili službami poskytovanými poľským a rusínskym horalom a statkárom – kováčstvo, muzicírovanie, sezónne práce v poľnohospodárstve, a tiež žobraním. Počas storočí života v susedstve ne-Rómov (rom. gadžov) stratili mnoho rysov charakteristických pre kočovných Rómov.

Vďaka starostlivosti Medzinárodného zväzu Rómov (International Romani Union), založeného na začiatku 70. rokov 20. stor., sú dnes Cigáni-Rómovia chápaní ako samostatný národ indického pôvodu, majúci vlastný jazyk (s mnohými dialektmi), vlajku, znak a hymnu.

Prvá výstava v krajine s rómskou tematikou bola zorganizovaná na konci 70. rokov v Etnografickom múzeu v Tarnowe. Dnes je možné si prezrieť stálu expozíciu o histórii a kultúre Rómov v Poľsku. Múzeum je tiež spoluorganizátorom v r. 1996 zahájeného Táboru pamäte, venovaného rómskej genocíde. Hlavné oficiality sa konajú na cintoríne v Szczurowej, kde nacisti v júli 1943 popravili 93 Rómov, obyvateľov tejto dediny.

Viac informácií o expozícii v Etnografickom múzeu v Tarnowe a o Tábore pamäte nájdete na stránkach: www.muzeum.tarnow.pl.

Neveľký súbor zástavby typickej pre Karpatských Rómov je prezentovaný v Sądeckom etnografickom parku v Nowom Sącze.

Trasa:

  • Czarna Góra,
  • rómska osada – Ochotnica Górna,
  • rómska osada – Maszkowice,
  • rómska osada – Nowý Sącz,
  • Sądecký etnografický park– Limanowa,
  • Pútnický chrám Panny Márie Bolestnej, Łososina Górna, kostol.

długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie
Video
Pielgrzymka Romów -
Pielgrzymka Romów -